Huurrecht woonruimte

Bij geschillen over uw huurovereenkomst

In het huurrecht woonruimte is uitgangspunt de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. Sinds 1 juli 2016 kan er echter ook een huurovereenkomst voor bepaalde tijd worden gesloten, náást de reeds vóór 1 juli 2016 bestaande mogelijkheden van de huurovereenkomst die naar zijn aard van korte duur is (bijvoorbeeld in het geval van vakantie), de huurovereenkomst die is gesloten in het kader van de Leegstandswet (tijdelijke verhuur, bijvoorbeeld in het geval uw woning te koop staat) en de huurovereenkomst met een diplomatenclausule (voor het geval u, bijvoorbeeld voor uw werk, een tijdje naar het buitenland vertrekt). De huurovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft voor de huurder als voordeel dat hij huurbescherming geniet. Echter, voor de verhuurder is dit bijzonder nadelig, want hij kan zo een huurovereenkomst slechts onder strikte voorwaarden opzeggen of ontbinden.

Opzegging

Zo moet de verhuurder in geval van opzegging van de huurovereenkomst rekening houden met de in de huurwet opgenomen beëindigingsgronden, zoals dringend eigen gebruik, renovatie, slecht huurderschap of verwezenlijking geldend bestemmingsplan, maar ook met de in de huurwet opgenomen opzeggingstermijnen (voor de verhuurder minimaal drie en maximaal zes maanden). De huurbescherming is bovendien dwingendrechtelijk van aard. Dit betekent dat hiervan niet ten nadele van de huurder kan worden afgeweken.

Ontbinding

In geval van ontbinding van de huurovereenkomst door de verhuurder moet veelal sprake zijn van wanprestatie door de huurder. Hiervoor is belangrijk dat de verhuurder aan dossieropbouw doet, want de Kantonrechter gaat niet zomaar over tot ontbinding van de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. In het geval de huurder de huurprijs niet heeft betaald, moet de huurder de huurprijs veelal minimaal drie maanden niet hebben betaald. Pas dan zal de Kantonrechter een ontbinding en ontruiming uitspreken. Overigens komt in het huurrecht woonruimte nooit een einde aan de huurovereenkomst zonder tussenkomst van de rechter.

Hilberts Advocatuur adviseert en procedeert niet alleen over beëindiging van de huurovereenkomst (opzegging en ontbinding), máár ook over de huurprijs (hoogte, betalen, verrekenen, verzuim en opschorten), onderhoud en gebreken, onderhuur (verboden, behoudens toestemming van de verhuurder), medehuur (samenhuurders en wettelijk medehuurders en voor de categorie wettelijk medehuurders is belangrijk dat sowieso sprake moet zijn van minimaal twee jaar duurzame gemeenschappelijke huishouding), woningruil, coöptatie (het recht van kamerhuurders om invloed uit te oefenen op de keuze van een nieuwe huurder) en kraken.

Meer informatie?

Wilt u over dit alles meer weten? Neemt u dan contact met ons op voor een gratis kennismakingsgesprek.

Meer weten?

Ruud Hilberts Advocaat Amsterdam

Wil je meer weten over hoe ik je kan helpen? Neem dan gerust geheel vrijblijvend contact met me op. Het eerste gesprek is altijd gratis!

Gratis kennismakingsgesprek Gratis probleemanalyse Gratis offerte aanvragen Vrijblijvend contact opnemen

Hilberts Advocatuur

Rechtvaardigheid is mijn drijfveer. Indien mij tijdens ons gratis kennismakingsgesprek blijkt dat in uw zaak sprake is van onrechtvaardigheid, dan vecht ik er voor. Overtuigt u mij? Dan overtuig ik u.

Ruud Hilberts

Gratis kennismakingsgesprek Gratis probleemanalyse Gratis offerte aanvragen
Bel direct020 - 820 23 95