Scheidsmuur

Vordering tot medewerking

De wet bepaalt dat iedere eigenaar van een aangrenzend erf kan vorderen dat de ander meewerkt aan het oprichten van een gemeenschappelijke scheidsmuur van twee meter hoogte op de grens van de erven. Die medewerking is verplicht en óók moeten beide eigenaren voor gelijke delen in de kosten bijdragen. Dat is geregeld in artikel 5:49 lid 1 BW.

Uitzonderingen 

Een regel kent vaak uitzonderingen, dus ook deze regel. De verplichting tot medewerking geldt niet, als één van de erven een openbare weg of een openbaar water is (artikel 5:49 lid 2 BW). Daarnaast kan een verordening of een plaatselijke gewoonte de wijze van de scheidsmuur (bijvoorbeeld door een heg) of de hoogte van de scheidsmuur (hoger of lager dan twee meter) anders regelen (artikel 5:49 lid 1 BW). De verplichting tot medewerking geldt ook niet, als een scheidsmuur lángs de erfgrens, dus op eigen erf, wordt opgericht.

Scheidsmuur?

Wat dient als scheidsmuur? Iedere van steen, hout of andere daartoe geschikte stof (bijvoorbeeld plastic, matglas of versterkte rietmatten) vervaardigde, ondoorzichtige afsluiting kan als scheidsmuur dienen (artikel 5:43 BW). De definitie van het begrip ‘muur’ is dus ruim, zo lang de afsluiting maar ondoorzichtig is.

Gemeenschappelijk eigendom  

Een vrijstaande scheidsmuur is gemeenschappelijk eigendom en mandelig, als de grens van twee erven die aan verschillende eigenaars toebehoren er in de lengterichting onderdoor loopt (artikel 5:62 lid 1 BW). Het maakt daarbij niet uit wie de scheidsmuur heeft laten zetten of op wiens kosten dit is gebeurd. Een scheidsmuur is vrijstaand, als die muur twee erven scheidt en niet onderdeel is van een gebouw of werk. Een mandelige scheidsmuur moet op kosten van alle mede-eigenaren worden onderhouden, gereinigd en, indien nodig, vernieuwd (artikel 5:65 BW). Verder mag iedere mede-eigenaar tegen de mandelige scheidsmuur aanbouwen en daarin tot op de helft balken, ribben, ankers en andere werken aanbrengen, mits hij geen nadeel toebrengt aan de scheidsmuur en aan de door de buurman bevoegdelijk daarmee verbonden werken (artikel 5:67 lid 1 BW). Wil men geen mandeligheid, dan zal men de scheidsmuur geheel op eigen grond moeten bouwen en zelf volledig moeten betalen.

Loop van de grens

Dient een muur als afscheiding van twee erven, dan wordt het midden van de scheidsmuur vermoed de grens tussen deze erven te zijn, tenzij de scheidsmuur slechts aan één zijde een gebouw of werk steunt (artikel 5:36 BW). Dit wettelijk vermoeden kan worden weerlegd door aan te tonen dat:

Kunnen huurders ook om medewerking vragen?

Ja, want artikel 5:49 BW leent zich voor overeenkomstige toepassing tussen huurders. Ook een huurder kan dus vorderen dat de andere huurder verplicht meewerkt aan het op gezamenlijke kosten oprichten van een gemeenschappelijke scheidsmuur van twee meter hoogte op de grens van de erven.

Vrijblijvend contact over scheidsmuur

Wilt u meer weten over de scheidsmuur? Neemt u gerust geheel vrijblijvend contact op met advocaat Ruud Hilberts. Het eerste gesprek is altijd gratis.

Als sprake is van een gerechtelijke procedure, dan kan worden bezien of u een vaste prijs kan worden aangeboden óf dat u bent verzekerd tegen de kosten van rechtsbijstand. Vaak wordt een geschil over de scheidsmuur wel gedekt door de rechtsbijstandsverzekeraar.

Meer weten?

Ruud Hilberts Advocaat Amsterdam

Wil je meer weten over hoe ik je kan helpen? Neem dan gerust geheel vrijblijvend contact met me op. Het eerste gesprek is altijd gratis!

Gratis kennismakingsgesprek Gratis probleemanalyse Gratis offerte aanvragen Vrijblijvend contact opnemen

Hilberts Advocatuur

Rechtvaardigheid is mijn drijfveer. Indien mij tijdens ons gratis kennismakingsgesprek blijkt dat in uw zaak sprake is van onrechtvaardigheid, dan vecht ik er voor. Overtuigt u mij? Dan overtuig ik u.

Ruud Hilberts

Gratis kennismakingsgesprek Gratis probleemanalyse Gratis offerte aanvragen
Bel direct020 - 820 23 95