Regels over inkijk van de buren

Binnen 2 meter van de erfgrens

De wet bepaalt in artikel 5:50 lid 1 BW dat het niet geoorloofd is binnen twee meter van de erfgrens vensters of andere muuropeningen dan wel balkons of soortgelijke werken te hebben, voor zover deze op dit erf uitzicht geven. Bij een venster of andere muuropening moet worden gedacht aan bijvoorbeeld een raam of deur. Bij soortgelijke werken moet worden gedacht aan bijvoorbeeld een dakterras, loggia of dakkapel. Het verbod is bedoeld om de privacy van de buren te beschermen, in die zin dat zij binnen een afstand van twee meter niet bespied kunnen worden. Artikel 5:50 BW biedt slechts bescherming tegen uitzicht recht naar voren en uitzicht naar beneden. Tegen zijdelings of schuin uitzicht biedt artikel 5:50 BW geen bescherming. Evenmin tegen uitzicht boven ooghoogte.

Hoe wordt de afstand gemeten?

De wet geeft in artikel 5:50 lid 3 BW aan hoe de afstand van twee meter moet worden gemeten. Deze afstand wordt gemeten rechthoekig uit de buitenkant van de muur daar waar de opening is gemaakt of uit de buitenste naar het naburige erf gekeerde rand van het vooruitspringende werk tot aan de erfgrens. Het eerste deel, rechthoekig uit de buitenkant van de muur daar waar de opening is gemaakt, heeft betrekking op ramen en deuren en geeft duidelijk aan dat slechts ramen en deuren die – bezien vanuit de positie dat men voor het raam of de deur staat – recht naar voren uitzicht geven op het naburige erf in strijd zijn met artikel 5:50 BW. Het tweede deel, uit de buitenste naar het naburige erf gekeerde rand van het vooruitspringende werk, maakt duidelijk dat slechts de rand van een balkon waarover recht naar voren op het naburige erf wordt gekeken in strijd is met artikel 5:50 BW.

Regels over het uitzicht

Als het balkon geen uitzicht biedt op het naburige erf, bijvoorbeeld doordat het is voorzien van een ondoorzichtig privacy-scherm, dan hoeft de minimumafstand van twee meter niet in acht te worden genomen. Zijdelings of schuin uitzicht moet niet worden verward met rechtstreeks uitzicht op het naburige erf vanaf de zijkant van een werk of vanaf een zijgevel. Zijdelings of schuin uitzicht is wel toegestaan, maar rechtstreeks uitzicht vanaf de zijkant van een werk of vanaf een zijgevel is – binnen een afstand van 2 meter – niet toegestaan. Evenmin toegestaan is uitzicht naar beneden. Uitzicht naar boven is wel toegestaan, maar dan moet het wel gaan om uitzicht boven ooghoogte. Hoe hoog ooghoogte is, heeft de Hoge Raad uitgemaakt in een arrest van 9 december 2016. Ooghoogte is volgens de Hoge Raad twee meter.

Uitzonderingen

Voor elke regel is wel een uitzondering, dus ook het inkijkverbod van artikel 5:50 lid 1 BW kent uitzonderingen. Volgens het burenrecht is inkijk van de buren niet verboden, indien:

Wil de toestemming van de buren ook werking hebben ten opzichte van latere eigenaren, dan zal die toestemming in de vorm van een erfdienstbaarheid moeten worden ingeschreven in de openbare registers bij het Kadaster.

Als buren een met artikel 5:50 BW strijdige situatie 20 jaar lang toelaten zonder zich te verzetten, dan verjaart hun vordering tot het opheffen van die strijdige situatie. De eigenaar met de strijdige situatie kan door verjaring een erfdienstbaarheid verkrijgen na 10 jaar onafgebroken bezit te goeder trouw of na 20 jaar onafgebroken bezit te kwader trouw. De buren mogen dan niet meer gebouwen of werken aanbrengen die de eigenaar met de strijdige situatie onredelijk zouden hinderen, tenzij bij de voltooiing van de verjaring zo’n gebouw of werk er al was. Dat mogen de buren handhaven en zelfs vervangen, mits geen grotere inbreuk ontstaat.

Vrijblijvend contact

Heeft u overlast van inkijk van de buren en wilt u weten of die ongewenste inkijk in strijd is met de wet? Of wilt u een venster, balkon, dakterras of dakkapel bouwen op een afstand van 2 meter van de erfgrens en wilt u weten aan welke regels u dan moet voldoen? Neemt u gerust geheel vrijblijvend contact op met advocaat Ruud Hilberts. Het eerste gesprek is altijd gratis en als het in (de buurt van) Amsterdam is, kan dat gratis eerste gesprek ook op locatie plaatsvinden. Het antwoord op uw vraag kan dan misschien in een oogopslag gegeven worden.

Meer weten?

Ruud Hilberts Advocaat Amsterdam

Wil je meer weten over hoe ik je kan helpen? Neem dan gerust geheel vrijblijvend contact met me op. Het eerste gesprek is altijd gratis!

Gratis kennismakingsgesprek Gratis probleemanalyse Gratis offerte aanvragen Vrijblijvend contact opnemen

Hilberts Advocatuur

Rechtvaardigheid is mijn drijfveer. Indien mij tijdens ons gratis kennismakingsgesprek blijkt dat in uw zaak sprake is van onrechtvaardigheid, dan vecht ik er voor. Overtuigt u mij? Dan overtuig ik u.

Ruud Hilberts

Gratis kennismakingsgesprek Gratis probleemanalyse Gratis offerte aanvragen
Bel direct020 - 820 23 95