Bomen en beplanting bij erfgrens

Afstand tot erfgrens

Het is niet toegestaan binnen de in de wet bepaalde afstand van de erfgrens bomen, heesters of heggen te hebben (artikel 5:42 lid 1 BW). Die afstand dient voor bomen in beginsel twee meter te zijn en voor beplanting, zoals heesters of heggen, een halve meter (artikel 5:42 lid 2 BW).

Uitzonderingen 

Een regel kent vaak uitzonderingen, dus ook deze regel. Zo is het wel toegestaan binnen de in de wet bepaalde afstand van de erfgrens bomen, heesters of heggen te hebben:

Opheffing onrechtmatige toestand

Als geen sprake is van toestemming of een erfdienstbaarheid, dan heeft de eigenaar van het buurerf de bevoegdheid opheffing te vorderen van de onrechtmatige toestand die is ontstaan door de aanwezigheid van de bomen en/of beplanting. In feite wordt dan verwijdering van de bomen en/of beplanting gevorderd. Let er op dat die vordering verjaart na verloop van 20 jaar vanaf het tijdstip van planten. Na die 20 jaar moet de aanwezigheid van de bomen en/of beplanting worden geduld. Dat geldt alleen voor bestáánde bomen en beplanting en niet voor bomen en beplanting die later ter vervanging worden geplant.

Erfdienstbaarheid  

Wanneer is sprake van een erfdienstbaarheid? Daarvan is sprake na een onafgebroken bezit te goeder trouw van 10 jaar dan wel een onafgebroken bezit te kwader trouw van 20 jaar. Van goede trouw is echter niet snel sprake en de enkele omstandigheid dat de bomen sinds mensenheugenis aanwezig zijn, doet nog geen erfdienstbaarheid ontstaan. Ook het in het wild opschieten van beplanting in een uithoek van de tuin doet geen erfdienstbaarheid ontstaan. Van een erfdienstbaarheid is dus niet snel sprake.

Onrechtmatige hinder

Wat nu als bomen, heesters of heggen buiten de in de wet bepaalde afstand staan? Ook dan kan om verwijdering worden gevorderd, máár dan moet wel sprake zijn van onrechtmatige hinder. Zo kunnen in bijzondere gevallen hoog opschietende bomen, heesters of heggen leiden tot het onthouden van licht of uitzicht. Of dat zo is, is afhankelijk van de ernst en duur daarvan en van de daardoor veroorzaakte schade, in verband met de verdere omstandigheden van het geval.

Kunnen huurders ook om verwijdering vragen?  

Alleen als de eigenaar van het erf tegen de vordering geen bezwaar heeft, dan kan een huurder ook vorderen om opheffing van de onrechtmatige toestand die is ontstaan door de aanwezigheid van de bomen en/of beplanting. Dat geldt ook andersom. Een vordering tegen een huurder kan slechts worden ontvangen, als de eigenaar van het erf waarop de bomen en/of beplanting staan in het geding is betrokken óf als de eisende partij een schriftelijke verklaring van de eigenaar van dat erf in het geding brengt, waaruit ten genoegen van de rechter blijkt dat die eigenaar tegen verwijdering geen bezwaar heeft.

Schadevergoeding

Vergoeding is slechts verschuldigd voor schade, die is ontstaan na het tijdstip waartegen tot opheffing van de ongeoorloofde toestand is aangemaand (artikel 5:42 lid 4 BW). Verder is het mogelijk dat de rechter in bijzondere omstandigheden louter tot schadevergoeding veroordeelt en niet tevens tot verwijdering, bijvoorbeeld wanneer het gaat om een uitzonderlijk fraaie boom.

Overhangende beplanting 

Overhangende beplanting, zowel binnen de twee meter grens van artikel 5:42 BW als daarbuiten, mag te allen tijde eigenmachtig worden verwijderd, mits de buurman wel eerst is aangemaand en de buurman nalaat het overhangende te verwijderen (artikel 5:44 lid 1 BW).

Vrijblijvend contact over bomen en beplanting bij erfgrens

Wilt u meer weten over bomen en beplanting bij de erfgrens? Neemt u gerust geheel vrijblijvend contact op met advocaat Ruud Hilberts. Het eerste gesprek is altijd gratis.

Als sprake is van een gerechtelijke procedure, dan kan worden bezien of u een vaste prijs kan worden aangeboden óf dat u bent verzekerd tegen de kosten van rechtsbijstand. Vaak wordt een geschil over bomen en beplanting bij de erfgrens wel gedekt door de rechtsbijstandsverzekeraar.

Meer weten?

Ruud Hilberts Advocaat Amsterdam

Wil je meer weten over hoe ik je kan helpen? Neem dan gerust geheel vrijblijvend contact met me op. Het eerste gesprek is altijd gratis!

Gratis kennismakingsgesprek Gratis probleemanalyse Gratis offerte aanvragen Vrijblijvend contact opnemen

Hilberts Advocatuur

Rechtvaardigheid is mijn drijfveer. Indien mij tijdens ons gratis kennismakingsgesprek blijkt dat in uw zaak sprake is van onrechtvaardigheid, dan vecht ik er voor. Overtuigt u mij? Dan overtuig ik u.

Ruud Hilberts

Gratis kennismakingsgesprek Gratis probleemanalyse Gratis offerte aanvragen
Bel direct020 - 820 23 95